K

แสดงเรื่องที่ต้องการ ด้วย WP_Query ตอนที่ 1

บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการสร้างธีมเวิร์ดเพรส ซึ่งต้องมีความรู้ HTML กับ PHP ระดับเบื้องต้นนะครับ สำหรับสมาชิก Seed Kit แนะนำให้ดู บทที่ 8 ก่อนนะครับ