Changelog : Plant

Plant 1.4

Plant: ธีมเอนกประสงค์ ออกเวอร์ชั่นใหม่เป็น 1.4 แล้วนะครับ ปรับโครงสร้างโค้ดให้โหลดเร็วขึ้น รองรับ WordPress 5 ได้เต็มที่ และเริ่มตั้งค่าได้มากขึ้น เช่นเปิดให้ตั้งความกว้าง/ความสูง/การตัดรูป สำหรับ Thumbnail ของบล็อกต่างๆ ได้

Plant 1.3

Plant: ธีมเอนกประสงค์ ออกเวอร์ชั่นใหม่เป็น 1.3 แล้วนะครับ หลักๆ คืออัพเดทให้รองรับ PHP7.2 ได้เต็มที่แล้ว และรองรับปลั๊กอิน Gutenberg ที่จะกลายเป็น Editor ตัวใหม่ของ WordPress 5 ในอนาคตครับ

Plant 1.1.0

Plant: ธีมเอนกประสงค์ ออกเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับ ปรับแต่ง CSS เพิ่มให้รองรับปลั๊กอินอื่นๆ และปรับรุ่น Smart Slider 3 Pro เป็น 3.2.6 ครับ