SEO

เรียนรู้ SEO จากปลั๊กอิน Yoast ในเวิร์ดเพรส

SEO (Search engine optimization) การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Google และเว็บค้นหาอื่นๆ ก่อนหน้านี้ผมทำ SEO ไม่เป็นเลย จนมาได้รู้จักกับเวิร์ดเพรสและปลั๊กอิน Yoast SEO จึงเริ่มรู้จักการทำ SEO มากขึ้น