ขอรับเงินคืน

สำหรับท่านที่ซื้อแล้วและต้องการคืนเงิน สามารถทำได้ใน 15 วันหลังการซื้อนะครับ โดยกรอกฟอร์มด้านล่าง ข้อมูลเลขที่ใบเสร็จ ดูจาก หน้าสมาชิก ได้เลยนะครับ

การขอคืนเงิน ต้องลบไฟล์ต่างๆ ที่ดาวน์โหลดให้เรียบร้อย และไม่นำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อนะครับ