แบบฟอร์มขอรับเงินคืน

สำหรับท่านที่ซื้อแล้วและต้องการคืนเงิน สามารถทำได้ใน 15 วันหลังการซื้อนะครับ โดยกรอกฟอร์มด้านล่าง ข้อมูลเลขที่ใบเสร็จ ดูจาก หน้าสมาชิก ได้เลยนะครับ

การคืนเงิน จะคืนตามช่องทางที่ชำระมานะครับ เช่น หากจ่ายผ่านบัตร ระบบจะคืนกลับที่บัตรเครดิต ซึ่งมักจะอัปเดตใน 2-3 วัน แต่บางธนาคารก็ต้องรอ 1 รอบบิลครับ

การขอคืนเงิน ต้องลบไฟล์ต่างๆ ที่ดาวน์โหลดให้เรียบร้อย และไม่นำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อนะครับ