ตอบกลับไปยัง: ไอคอนเมนู

#241129
LUC|ANLUC|AN
Participant

น่าจะประมาณนี้ครับ

.site-toggle b:before,
.site-toggle b:after {
   left: 0;
   right: 0;
}