ตอบกลับไปยัง: สีเมนูบาน์ใน PC ไม่เปลี่ยน

#243569
Catdev StudioCatdev Studio
Participant

css คนละชุดครับ ลองใช้

@media (min-width:1140){
  .site-header {
    background-color: #097a2b;
  }
}