ตอบกลับไปยัง: ขอสอบถาม wpbakery page builder

#243623
Facebook Profile photoTaratap Jawanna
Participant

ทำได้ละครับ เพิ่ม code  ที่ wp-includes/rest-api.php ใช้ได้เลยครับ

add_action( ‘rest_api_init’, function ()
{
    register_rest_field(
        ‘post’,
        ‘content’,
        array(
               ‘get_callback’    => ‘compasshb_do_shortcodes’,
               ‘update_callback’ => null,
               ‘schema’          => null,
        )
     );
});

function compasshb_do_shortcodes( $object, $field_name, $request )
{
   WPBMap::addAllMappedShortcodes(); 

   global $post;
   $post = get_post ($object[‘id’]);
   $output[‘rendered’] = apply_filters( ‘the_content’, $post->post_content );

   return $output;
}