ตอบกลับไปยัง: ตั้งชื่อกระทู้ได้ยาวๆ

#245904
LUC|ANLUC|AN
Participant
add_filter ('bbp_get_title_max_length','lucian_change_title');

Function lucian_change_title ($default) {
$default=90;
return $default;
}