ตอบกลับไปยัง: สอบถามเรืื่อง Gravity Form

#250192
Facebook Profile photoPusiri Non
Participant

แต่ถ้ากรณีใช้ list field แต่ไม่ได้กลับแต่งเพิ่ม column อะไรเลยกลับสามารถบันทึกข้อมูลได้ ก็เลยอยากจะทราบว่าใครเป็นแบบนี้บ้างครับ