ตอบกลับไปยัง: สอบถามเรืื่อง Gravity Form

#250270
Facebook Profile photoPusiri Non
Participant

ผมลองแล้วเหมือนว่ามันจะเข้าไปอยู่ใน Entries แล้วแต่ว่าการดึงค่ามันออกมาแสดงในหน้าเว็บมันกลับไม่มีข้อมูลแสดง