ตอบกลับไปยัง: Post Loop ไม่แสดง Featured Image ที่หน้า Post type

#255761
Facebook Profile photoK
Keymaster

ถ้าเดาคิดวาจุดที่ไปวางโค้ดไว้ไม่ได้อยู่ใน loop ของ query ที่ต้องการนะครับ