ตอบกลับไปยัง: โมดุลเสริม imagick คืออะไรครับ

#256293

ผมเปลี่ยนกลับมาเป็น 7.3 ปรากฏว่า ไม่มีปัญหาแล้วครับ