ตอบกลับไปยัง: โมดุลเสริม imagick คืออะไรครับ

#256309
Facebook Profile photoTeepakorn Marangsri
Participant

ติดตั้งเพิ่มได้ครับ หากใช้ centos

#yum install php-pear php-devel gcc

#yum install ImageMagick ImageMagick-devel ImageMagick-perl

#pecl install imagick

echo extension=imagick.so >> /etc/php.ini

#service httpd restart

#php -m | grep imagick

imagick