ตอบกลับไปยัง: การดึง Font จาก Seed Font ไปใช้ใน Smart Slider 3

#257793

ลองดูแล้ว ไม่ได้ครับ และใน list ของ Font ไม่มี list ใน Seed Fonts เลยครับ