ตอบกลับไปยัง: สอบถามเรื่อง Plugin WP Mail SMTP by WPForm

#264439

ใน Plug In ขึ้นมาแบบนี้ครับ

 

Mailer: Gmail
{
“error”: {
“code”: 401,
“message”: “Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.”,
“errors”: [
{
“message”: “Login Required.”,
“domain”: “global”,
“reason”: “required”,
“location”: “Authorization”,
“locationType”: “header”
}
],
“status”: “UNAUTHENTICATED”
}
}
Consider running an email test after fixing it.

ควรแก้อย่างไรหรอครับ ผมลองแล้วตื้อเลย