ตอบกลับไปยัง: มีเมนู Footer ขึ้นหน้า HOME

#265471
Facebook Profile photoK
Keymaster

เลือกที่รูปแบบเว็บ -> เมนู แล้วสร้างเมนูใหม่ เลือกที่เช็คถูกที่ main menu ครับ