ตอบกลับไปยัง: สอบถามเรื่องการเรียงลำดับ Post Grid/Slider ของ Shortcode

หน้าแรก ฟอรั่ม ถามปัญหาการทำเว็บด้วยเวิร์ดเพรส สอบถามเรื่องการเรียงลำดับ Post Grid/Slider ของ Shortcode ตอบกลับไปยัง: สอบถามเรื่องการเรียงลำดับ Post Grid/Slider ของ Shortcode

#266473
Facebook Profile photoK
Keymaster

ลองดูข้อมูล parameter แล้ว อาจจะยังไม่รองรับตัว orderby=”term_order” ด้วยนะครับ

ส่วนตัวคิดว่าถ้าเงื่อนไขซับซ้อน ใช้ shortcode แล้วยังไม่รอดอาจต้องเขียนโค้ด query เลยน่าจะตอบโจทย์สุดนะครับ ตัวอย่างโค้ดประมาณนี้นะครับ

<?php
$args = array(

‘post_type’ => ‘post’,
‘tax_query’ => array(
‘relation’ => ‘AND’,
array(
‘taxonomy’ => ‘movie_genre’,
‘field’    => ‘slug’,
‘terms’    => array( ‘action’, ‘comedy’ ),
),
array(
‘taxonomy’ => ‘actor’,
‘field’    => ‘term_id’,
‘terms’    => array( 103, 115, 206 ),
‘operator’ => ‘NOT IN’,
),
),
‘posts_per_page’ => 3,
‘orderby’ => ‘term_order’
);
$the_query = new WP_Query( $args );
while ( $the_query->have_posts() ) {
$the_query->the_post();
get_template_part( ‘template-parts/content’, ‘card’ );
}
wp_reset_postdata();
?>