ตอบกลับไปยัง: ปรึกษาเกี่ยวกับการทำ Google Map Location

#270980
Facebook Profile photoK
Keymaster

พอมีตัวอย่างโค้ดที่เขียนไปไหมครับ

ตามข้อ1 คือสร้างฟิลด้วย acf ให้กรอกตำแหน่ง lat long แล้วค่อยนำค่าสองอย่างทำแสดงตำแหน่งของ google map แบบนี้พอจะตอบโจทย์ไหมครับ