ตอบกลับไปยัง: ใช้ Seed Buddhist Year แล้วไม่เปลี่ยนเป็น พ.ศ.

หน้าแรก ฟอรั่ม ถามปัญหาการทำเว็บด้วยเวิร์ดเพรส ใช้ Seed Buddhist Year แล้วไม่เปลี่ยนเป็น พ.ศ. ตอบกลับไปยัง: ใช้ Seed Buddhist Year แล้วไม่เปลี่ยนเป็น พ.ศ.

#274618
Preecha
Participant

ตัวนี้ มัน override input date ที่เป็น native HTML ด้วยมั้ยครับ

ที่เขียนแบบ <input type=”date” …/>