ตอบกลับไปยัง: เปลี่ยน ขีด 3 ขีด + ใส่คำว่า Manu

#274880
Facebook Profile photoJerasak Thamnitra
Participant

แก้ได้แล้วนะครับ  โดยการแก้ไขที่ Css

/* ใส่ชื่อเมนู */
.site-toggle:after {
pointer-events: none;
content: “Menu”;
position: absolutr;
display: block;
left: 31px;
right: -16px;
top: -6px;
bottom: -1em;
z-index: 0;
font-size: 18px;
}
/* ใส่ขีดบน */
.site-toggle b:before {
left: 0;
right: 0em;
top: -0.8em;
}
/* ใส่ขีดล่าง */
.site-toggle b:after {
left: 0em;
right: 0;
top: 0.8em;
}