ตอบกลับไปยัง: User account ที่แสดงในมืถือ

#274989
Facebook Profile photoK
Keymaster

ส่วนนี้น่าจะเชียนโค้ดเองนะครับ ตรงฟังก์ชั่น seed_member_menu หรือ ถ้าอยากแกะฟังชั่นนี้น่าจะอยุ่ในไฟล์ function.php หรือ template-tag ประมาณนี้นะครับ