ตอบกลับไปยัง: สอบถามการฝังฟ้อนต์ และ shortpixel

#285751
Facebook Profile photoJon K
Participant

ปัญหาคือ ต้องการเร่ง optimize speed web

มันบอกว่าให้แก้ไขตรง google fonts แต่จนปัญญาครับ