ตอบกลับไปยัง: Kadence Blocks ใชงานไม่ได้

#289631
Facebook Profile photoK
Keymaster

กดกู้คืนได้ไหมครับ

ถ้าทำอะไรไม่ได้เลยเดาว่าอาจมี plugin ชนกัน หรือ ถ้าไม่เคยได้ตั้งแต่ต้นเลยตัวโฮสอาจจะไม่รองรับก็พอเป็นไปได้ครับ