ตอบกลับไปยัง: RSS แสดงผลออกมาเป็นภาษาต่างดาว

#290118
Facebook Profile photoK
Keymaster

ส่วนตัวยังไม่เคยทำเหมือนกันนะครับ แต่แนวทางถ้าเรื่องปรับ format ภาษาลองดูลิงก์นี้ว่าพอช่วยเป็นแนวทางให้ได้ไหมนะครับ