ตอบกลับไปยัง: เปลี่ยนชื่อ title หน้า home

#294436
Facebook Profile photoK
Keymaster

คือ หน้า page ที่เราสร้างแล้วตั้งให้แสดงเป็นหน้าแรกนะครับ มันจะดึงชื่อ title หน้านี้ไปแสดงตำแหน่งที่ว่านะครับ