ตอบกลับไปยัง: Basket theme – Footer ไม่แสดงผล ของ widget

#301534
Facebook Profile photoMann Comely
Participant

ล่าสุด ผม copy/paste โค้ดส่วน <footer>…</footer> จาก Plant 2.2 ไปแทนที่แล้วแสดงผลออกมาครับ