ตอบกลับไปยัง: ต้องการได้เว็บแบบเว็บตัวอย่าง

#305077
Facebook Profile photoK
Keymaster

ถ้า import demo จะได้เหมือนเว็บตัวอย่างเลยครับ เลือกว่าจะใช้ demo ตัวไหน แล้วใช้ plugin ชื่อว่า all in one wp migration ในการ import นะครับ

ในชุด SeedKit จะมีสอนในบทที่ 2-2 นะครับ