ตอบกลับไปยัง: ธีมถูกแฮก ค่ะ

#306609
Leeming
Participant

<link rel=”profile” href=”http://gmpg.org/xfn/11″&gt;
comment code นี้ ไปที่ไฟล์ ้header.php

เกี่ยวไหมคะ