เรียนทำเว็บ

ตารางเรียนที่กรุงเทพฯ

เรียนที่ The Connection (MRT ลาดพร้าว) ตามตารางด้านล่าง

กลุ่ม 1 และ 2 สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ด HTML/CSS (ตรวจสอบโดยการ ตอบคำถามนี้)

ครั้งที่ วันที่ เดือน กลุ่ม 1) เสาร์เช้า 9:00-12:00 น. กลุ่ม 2) เสาร์บ่าย 14:00-17:00 น.
1 19 มีนาคม การใช้ WordPress สร้างเว็บ/ร้านค้า พื้นฐานการออกแบบ
2 21 พฤษภาคม พื้นฐานการเขียนโค้ด การใช้ WordPress สร้างเว็บ/ร้านค้า
3 9 กรกฎาคม พื้นฐานการออกแบบ พื้นฐานการเขียนโค้ด
4 10 กันยายน การสร้างธีมเวิร์ดเพรส การสร้างธีมเวิร์ดเพรส
5 12 พฤศจิกายน ปรึกษาโปรเจ็ค ปรึกษาโปรเจ็ค

กลุ่ม 3 และ 4 สำหรับคนที่มีพื้นฐานการเขียนโค้ด HTML/CSS (ตรวจสอบโดยการ ตอบคำถามนี้)

ครั้งที่ วันที่ เดือน กลุ่ม 3) อาทิตย์เช้า 9:00-12:00 น. กลุ่ม 4) อาทิตย์บ่าย 14:00-17:00 น.
1 20 มีนาคม พื้นฐานการเขียนโค้ด พื้นฐานการออกแบบ
2 22 พฤษภาคม การสร้างธีมเวิร์ดเพรส พื้นฐานการเขียนโค้ด
3 10 กรกฎาคม การใช้ WordPress สร้างเว็บ/ร้านค้า การสร้างธีมเวิร์ดเพรส
4 11 กันยายน พื้นฐานการออกแบบ การใช้ WordPress สร้างเว็บ/ร้านค้า
5 13 พฤศจิกายน ปรึกษาโปรเจ็ค ปรึกษาโปรเจ็ค

ตารางเรียนที่เชียงใหม่

เรียนที่ Sipa Co-Working Space

ครั้งที่ วันที่ เดือน กลุ่ม 5) อาทิตย์เช้า 9:00-12:00 น.  
1 3 เมษายน การใช้ WordPress สร้างเว็บ/ร้านค้า                              
2 5 มิถุนายน พื้นฐานการเขียนโค้ด
3 31 กรกฎาคม พื้นฐานการออกแบบ
4 2 ตุลาคม การสร้างธีมเวิร์ดเพรส
5 27 พฤศจิกายน ปรึกษาโปรเจ็ค