9. การสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น