1-18: ปรับขนาดรูปในธีม ด้วยปลั๊กอิน Regenerate Thumbnails

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น