1-13: การตั้งค่าทั่วไป และเปลี่ยนรูปแบบลิงก์ (url)

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น