1-5: การใส่รูปภาพและอัลบัมภาพในเวิร์ดเพรส

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น