1-14: แนะนำธีมเริ่มต้น “Seed” และปรับแต่งด้วย Customizer

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น