1-16: ตั้งค่า Page Template และ Footbar ในธีม “Seed”

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น