1-7: การจัดหน้าด้วยปลั๊กอิน Page Builder (ฉบับเริ่มต้น)


 

เนื้อหาส่วนนี้ เรามาทำความรู้จักกับ Page Builder

ไปที่หลังบ้าน จากนั้น คลิกที่ ปลั๊กอิน > เพิ่มปลักอินใหม่

ค้นหาปลั๊กอินด้วยคำว่า siteorigin

ให้เลือกติดตั้ง Page Builder by StieOrigin

และติดตั้ง SiteOrigin Widgets Bundle ด้วย

ไปที่ หน้า คลิกที่ ทีมงานของเรา

จะมีเมนูย่อยให้คลิก คลิกที่ Page Builder

จะปรากฎดังรูป

ลองลบแถบนี้ไปก่อน คลิกที่รูป > Delete Row

จากนั้นทำการสร้าง Row ใหม่

เราสามารถกำหนดความกว้างของแต่ละ Row ได้ด้วยการคลิกลากแถบตามยาว

สามารถกำหนดให้มีหลายๆคอลัมน์ได้ คลิกตามรูป

เราสามารถกำหนดความกว้างของแต่ละคอลัมน์ได้ด้วยสัดส่วนที่ให้มา ลองใช้ สัดส่วนทองคำ

จะได้สัดส่วนดังรูป

เมื่อจะเพิ่มเนื้อหา ให้คลิกที่ชื่องที่จะเพิ่มเนื้อหา จากนั้นให้คลิก Add Widget

ลองเพิ่มรูปภาพ ด้วย SiteOrigin image

จะได้ Widget ตามรูป จากนั้นคลิกที่ Edit

คลิกที่ Choose Media

คลิกที่ อัพโหลดไฟล์ > เลือกหลายไฟล์

เลือกรูปที่ต้องการ

เราสามารถให้รูปสามารถลิ้งค์ได้จากช่อง Destination URL ให้คลิก Done

เราสามารถสร้างสำเนาของ Widget ที่เราเคยสร้างไว้ได้ด้วยกดคลิกที่ Duplicate

แก้ไข Widget โดยการเปลี่ยนรูปใหม่

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ อัพเดท

ดูที่หน้าแสดงผล จะมีรูปที่เราใส่ไว้เรียบร้อยแล้ว

กลับมาที่หลังบ้านไปที่ หน้า > ทีมงานของเรา คลิกในกรอบของคอลัมน์ จากนั้นคลิกที่ Add Widget

เลือก SiteOrigin Editor

คลิกที่ Edit ของ Widget SiteOrigin Editor แล้วทำการเพิ่มข้อมูลต่างๆลงไป จากนั้นคลิก Done

ทำการ Duplicate Widget SiteOrigin Editor และคลิกลากมาวางไว้แต่ละคอลัมน์ จากนั้นทำการแก้ไขเหมือนกับวิธีก่อนหน้านี้

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ อัพเดท

มาดูที่หน้าแสดงผล จะเห็นว่ามีข้อความที่เราได้เพิ่มลงไป