4-4: สร้างระบบสมาชิก: เพิ่ม Facebook Login ให้ WooCommerce

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น