4-3: สร้างระบบแจ้งชำระเงิน ด้วยปลั๊กอิน Seed Confirm Pro

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น