4-1: เริ่มต้นสร้างร้านออนไลน์

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น