8-3: สร้างเมนูแล้วนำมาแสดงในธีม

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น