8-10: สร้างธีมเวิร์ดเพรสโดยใช้ Seed เป็น Starter Theme

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น