8-8: สร้าง Template สำหรับหน้าแรก

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น