8-9: ใส่โค๊ดให้รองรับปลั๊กอิน

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น