2. สร้างเว็บในเครื่องเรา

การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็น Hosting Server เพื่อใช้งานเวิร์ดเพรส แนะนำให้ดู 1 รอบก่อน แล้วค่อยทำตาม หากสงสัยให้สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด ได้ครับ

1. ติดตั้งเวิร์ดเพรสในเครื่องของเรา 5:42 นาที

 • ติดตั้งโปรแกรม MAMP
 • สร้างฐานข้อมูล (Database)
 • ติดตั้งเวิร์ดเพรส

2. ย้ายเว็บเวิร์ดเพรส ด้วยปลั๊กอิน All-in-One WP Migration 2:43 นาที

 • ติดตั้งปลั๊กอิน All-in-One WP Migration
 • Export -> File
 • Import

การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็น Hosting Server เพื่อใช้งานเวิร์ดเพรส แนะนำให้ดู 1 รอบก่อน แล้วค่อยทำตาม หากสงสัยให้สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด ได้ครับ

1. ติดตั้งเวิร์ดเพรสในเครื่องของเรา 5:42 นาที

 • ติดตั้งโปรแกรม MAMP
 • สร้างฐานข้อมูล (Database)
 • ติดตั้งเวิร์ดเพรส

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

2. ย้ายเว็บเวิร์ดเพรส ด้วยปลั๊กอิน All-in-One WP Migration 2:43 นาที

 • ติดตั้งปลั๊กอิน All-in-One WP Migration
 • Export -> File
 • Import

ดูข้อมูลเพิ่มเติม