2-1: ติดตั้งเวิร์ดเพรสในเครื่องของเรา

หมายเหตุ:

เนื้อหาส่วนนี้สำหรับผู้ที่ซื้อ Seed Kit เท่านั้น