5. การย้ายข้อมูลจากเครื่อง ขึ้นเว็บจริง

หมายเหตุ: จะเพิ่มเติมในเร็วๆนี้