ไอคอนฟอนต์

ไอคอนฟอนต์ (Icon Fonts) เป็นฟอนต์ที่บรรจุไอคอนที่จำเป็นไว้ ใช้แนวทางการตั้งชื่อเหมือน Font Awesome

เราสามารถใส่คลาสตามรายการด้านล่าง แล้วระบบจะแสดงเป็นไอคอนแทน เช่น

<i class="si-home"></i>

ระบบจะแสดงเป็นรูปบ้าน

ไอคอนที่อยู่ในธีม Seed

 • si-home
 • si-home-alt
 • si-cart
 • si-basket
 • si-location
 • si-phone
 • si-phone-o
 • si-mobile
 • si-fax
 • si-fax-o
 • si-user
 • si-ampersand
 • si-menu
 • si-search
 • si-search-o
 • si-bag
 • si-globe
 • si-mail
 • si-clock
 • si-tag
 • si-upload
 • si-download
 • si-plus
 • si-minus
 • si-arrow-left
 • si-arrow-right
 • si-arrow-up
 • si-arrow-down
 • si-check
 • si-cross
 • si-ellipsis
 • si-eye
 • si-cog
 • si-folder
 • si-caret-left
 • si-caret-right
 • si-caret-down
 • si-caret-up
 • si-angle-left
 • si-angle-right
 • si-angle-up
 • si-angle-down
 • si-chevron-left
 • si-chevron-right
 • si-chevron-down
 • si-chevron-up
 • si-seedthemes
 • si-thailand

ไอคอนของปลั๊กอิน Seed Social

ต้องลงปลั๊กอิน Seed Social ก่อน แล้วจะใช้ไอคอนตามนี้ได้ครับ

 • ss-facebook
 • ss-facebook-circled
 • ss-facebook-squared
 • ss-twitter
 • ss-twitter-circled
 • ss-line
 • ss-line-square
 • ss-line-circle
 • ss-google-plus
 • ss-google-plus-circle

หากมีข้อแนะนำ ความคิดเห็น เสนอฟอนต์เพิ่ม คุยกับเราที่ เว็บบอร์ด ได้เลยนะครับ