เลย์เอาท์สำหรับ SiteOrigin

1. ส่วนหัว (Header)

head-1
head-1
head-2
head-2
head-3
head-3
head-4
head-4
head-5
head-5
head-6
head-6
head-7
head-7

2. ส่วนท้าย (Footer)

foot-1
foot-1
foot-2
foot-2
foot-3
foot-3
foot-4
foot-4
foot-5
foot-5