5. การปรับแต่งหน้า Body

คลิกการปรับแต่งเมนูด้านซ้าย Body Background เปลี่ยนสีพื้นหลัง

Text สีอักษรปกติ

Link สีอักษรที่เป็นลิงก์

Link : hover สีอักษรที่เป็นลิงก์เมื่อเมาส์ชี้หรือคลิก

Main Title in all pages (except Home) การตั้งค่าชื่อเรื่องหลักในทุกหน้า

Background สีพื้นหลังของชื่อเรื่องหลัก

Text สีพื้นหลังของชื่อเรื่องหลัก

Align Center? ปิด-เปิดการจัดกึ่งกลาง ของชื่อเรื่องหลัก

Hide on Pages? (not Posts) ซ่อนชื่อเรื่องหลัก ที่ไม่ใช่โพสต์

Padding (Desktop) ตั้งค่าระยะบน-ล่างของชื่อเรื่องหลัก

Padding (Mobile) ตั้งค่าระยะบน-ล่างของชื่อเรื่องหลักบนสมาร์ทโ

Margin (Desktop) ตั้งค่าระยะขอบบน-ล่างของชื่อเรื่องหลัก

Margin (Mobile) ตั้งค่าระยะขอบบน-ล่างของชื่อเรื่องหลักบนสมาร์ทโ

For Single Post ตั้งค่าหน้าโพสต์

Meta to show ตั้งค่าการแสดง

  • Date แสดงวันที่
  • Author Name แสดงชื่อผู้เขียน
  • Category แสดงหมวดหมู่
  • Tag แสดงแท๊ก

Meta: Align Center? จัดกึ่งกลาง

Show Author Profile? แสดงรายละเอียดผู้เขียน

Enable WP Comments? เปิดให้สามารถคอมเม้นได้

Sidebar เมนูด้านข้างต้องเพิ่มในวิดเจ็ตก่อน

Right Sidebar เมนูด้านขวา

Left Sidebar เมนูด้านซ้าย

์No Sidebar ไม่แสดง

For Archive หน้ารวมของโพสต์

Column(s) กำหนดการแสดงหน้ารวมโพสต์

Meta to show ตั้งค่าการแสดง

  • Date แสดงวันที่
  • Author Name แสดงชื่อผู้เขียน
  • Category แสดงหมวดหมู่
  • Tag แสดงแท๊ก

Title & Meta: Align Center? จัดกึ่งกลางชื่อเรื่อง

Sidebar เมนูด้านข้างต้องเพิ่มในวิดเจ็ตก่อน

No Sidebar ไม่แสดง

Right Sidebar เมนูด้านขวา

Left Sidebar เมนูด้านซ้าย